Gündem

Piyasadan haberler

TCELL… Eurobond Alım İşlemleri Hakkında… Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında, 8 Mart 2022 tarihinde, 4.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 92,310 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 3.785.139 ABD Doları’dır.

TSK, TSKB… Bankamız ile Uluslararası Finans Kurumu arasında imzalanan kredi sözleşmesi hakkında Bankamız, Uluslararası Finans Kurumu ile (International Finance Corporation – IFC) Türkiye’de yer alan, kadınların istihdama katılmasını destekleyen ve çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten firmalara finansman sağlanması amacıyla 08.03.2022 tarihinde 100 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştır.

VERTU… Girişim Şirketimiz Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında…(Core Engage Yazılım A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında) Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.03.2022 (bugün) tarihli toplantısında, Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım Anonim Şirketi’nin mevcut 5.000.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 7.500.000 TL’ye çıkarılmasına; nakit artırıma konu 2.500.000 TL’nin %50 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.250.000 TL’sinin şirketimiz tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.

SKTAS… Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin Halka Arzına Yönelik SPK Başvurusu Hakkında 07.03.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin halka arza yönelik almış olduğu yönetim kurulu kararını duyurmuştuk. Söz konusu karar doğrultusunda Efeler Çiftliği’nin halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün (08.03.2022) yapılmıştır.

VKFYO… Şirketimizin BİAŞ’da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır. Şirketimizin 07.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,110724 TL’dir. 07.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

KONTR… Bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kuruluşunun tamamlanması hakkında 07.02.2022 tarihli paylaşımımızda; “Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yürütmek üzere, Amerika Birleşik Devletlerinde %100 Bağlı ortaklığımız şeklinde, Kontrolmatik Technologies Inc. unvanıyla, 250.000.-USD başlangıç sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini duyurmuştuk.” Söz konusu şirket “Kontrolmatik Technologies Inc.” unvanıyla kurulmuştur.

DOHOL… Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında..Yönetim Kurulumuz; Sermayesine % 75 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Öncü Girişim”)’nin 500.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.500.000.000,-Türk Lirası’na artırılması kapsamındaki sermaye artırımının Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 04.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylandığı görülerek; Şirketimiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 750.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine ve mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun, 10.01.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklandığı üzere, ağırlıklı olarak girişim sermayesi yatırımlarında kullanılmasına karar vermiştir.

EKGYO… Cer İstanbul STG Artışı..Şirketimiz projelerinden İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul-Cer Loft)’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-16 No.lu Protokol ile 105.968.270 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 206.244.369,68 TL’ye yükselmiştir.

OYAYO… Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında.. Şirketimizin 07.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.132573 TL dir. 07.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.01 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma” başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu