Gündem

Piyasadan haberler

ASELSAN’ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre %25 büyüyerek 20,1 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden şirketin net kârı da 7,1 milyar TL oldu. ASELSAN’ın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 5,5 milyar TL’ye yükselirken net kârı da 7,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı %56 olarak gerçekleşirken faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları geçen seneye göre %42 artış göstererek 2,4 milyar TL oldu.

ASELSAN, 2022 yılında konsolide gelir artışını TL bazında >%25 olarak bekliyor. ASELSAN 2022 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentilerini KAP’a açıkladı. Şirketin konsolide kur farkından arındırılmış FAVÖK marjı beklentisi >%22 olarak tahmin ediliyor.Şirket 5,0 milyar TL konsolide yatırım harcaması yapmayı planlıyor.

KRDMD…Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattığını açıkladı. Milli ve yerli üretim enerjiyle milli ekonomiye katkı sağlayan KARDEMİR’in, 2021 yılını tarihinin en yüksek karlılığı ile tamamladığının ifade edildiği açıklamada, “3,85 milyar TL net kara ulaşan şirketimiz, 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla da mali sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. 2020 yılının son çeyreğinde yakalamış olduğu yükseliş ivmesini 2021 yılının tamamında sürdüren fabrikamız, 2020 yılına oranla yüzde 288 FAVÖK (EBITDA) artışı sağlayarak 2021 yılında FAVÖK’ünü yaklaşık olarak 4,9 milyar TL’ye çıkardı. Yine bir önceki yıla oranla satış gelirlerini yüzde 96 artırarak 14,76 milyar TL’ye kadar yükseltti. Net nakit rakamını 2,75 milyar TL seviyesine ulaştıran şirketimiz, finansal gücünü arttırarak doğan ve doğabilecek her türlü piyasa koşullarında yatırımcılarına güven vermeye devam etmiştir, edecektir” denildi.

Turkcell, hissedarlardan IMTIS Holdings’in iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Turkcell’den konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimizin hissedarlarından IMTIS Holdings S.a.r.l (“IMTIS”)’in, 15 Ekim 2021 tarihinde Şirketimizde yapılmış olan toplantıda ve akabinde gönderdiği mektuplarda, yaptığı özel durum açıklamalarında ve medya iletişimlerinde finansal, operasyonel ve kurumsal yönetim konularında, diğer hissedarları yanıltabilecek mahiyette bir takım spekülatif, gerçeği yansıtmayan ve çelişkili iddialarda bulunduğu görülmektedir. Sürecin başından beri Şirketimizin yönetim takımı IMTIS’e, ilgili iddialarına yanıt vermek üzere Şirketimizin tabi olduğu düzenlemelere uygun olarak bir görüşme yapmaya hazır olduğunu belirtmiş ancak olumlu yanıt alamamıştır. Son olarak yönetim takımımız görüşme talebini yinelemiştir.

GLRYH…. A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.’nin Finansal Duran Varlık Edinimi hk. “Sermayelerinde pay sahibi olduğumuz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (A1 GSYO) ve ICG Finansal Danışmanlık AŞ’nin 01.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararları çerçevesinde A1 GSYO tarafından 28.12.2021 tarihinde %50 oranındaki payları iktisap edilen Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Erham Enerji) 55.000.000 TL nominal değerli paylarının; – Erham Enerji’nin diğer ortağı Hamdullah CEYLAN’ın sahibi olduğu ve Erham Enerji paylarının %25’ine tekabül eden 4.500.000-TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu ve 9.250.000-TL nominal değerli 9.250.000 adet B Grubu payın 3.035.250-USD bedel üzerinden A1 GSYO tarafından satın alınmasına, – Erham Enerji’nin diğer ortağı Hamdullah CEYLAN’ın sahibi olduğu ve Erham Enerji paylarının %25’ine tekabül eden 4.500.000-TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu ve 9.250.000-TL nominal değerli 9.250.000 adet B Grubu payın 3.035.250-USD bedel üzerinden ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının satın alınmasına ilişkin “Pay Devir Sözleşmesi” taraflar arasında 01.03.2022 tarihi itibarıyla imzalanmış ve aynı tarih itibarıyla pay devirleri tamamlanmıştır. Son durum itibarıyla Erham Enerji paylarının %75’ine A1 GSYO ve %25’ine ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. sahiptir.”

MRGYO…Gayrimenkul Satışının Kredi Borcuna Mahsubu “Şirketimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin tarafı olduğu Denizbank ile akdedilen 23.02.2021 tarihli “Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” doğrultusunda; Narin Tekstil Endüstrisi A.Ş.’ye ait Çerkezköy Tekirdağ adresindeki 1493 ada 1 nolu parselde yer alan, Şirketimiz kredi borcu teminatı olarak üzerinde Denizbank lehine ipotek tesis edilmiş taşınmaz, Denizbank tarafından 51.850.000 TL bedel ile satın alınmıştır. 51.850.000 TL’lik bu tutar Şirketimizin Denizbank’a olan kredi borcundan mahsup edilmiştir.”

DAPGM….Fiyat İstikrarı İşlemleri Hk. “Şirketimiz paylarında gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlamaya yönelik işlemlerle ilgili olarak Garanti Yatırım tarafından bugün 14:14’te yapılan KAP açıklamasının bazı yatırımcılarımız tarafından yanlış anlaşıldığı öğrenilmiştir.Fiyat istikrarını sağlamak üzere Garanti Yatırım tarafından borsadan yapılan alımlar, Şirketimiz hakim hissedarları Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz hesabına yapılmaktadır. Bu kişilerin KAP açıklamasında “Satan Ortaklar” olarak anılmasının sebebi, halka arzda bu kişilere ait payların satılmış olmasıdır.Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz halka arzdan sonra herhangi bir pay satışı yapmamış, tam tersine Garanti Yatırım tarafından fiyat istikrarı kapsamındaki alımlar Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz hesabına yapılmaktadır.”

GESAN…Yeni İş İlişkisi “Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Batı Afrika Ülkesi BENİN ‘de bulunan iş partneri üzerinden 632.400,-Euro’luk ‘’Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri” siparişi almıştır. (Altıyüzotuzikibindörtyüz,Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile 9.821.170,-TL)”

UTPYA…A Grubu ( İmtiyazlı ) Payların Devri Hakkında “Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Nejat Recai DURSUN un , Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Mine LÖK BEYAZ ‘ a ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 0,8 ine karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 200.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını , Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik No lu Sn. Süheyla DURSUN ‘ a ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 0,8 ine karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 200.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını, Şirket ortaklarımızdan (….) T.C. Kimlik Nolu Sn. Ayşe Gül KARACA ‘ ya ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %1,6 sına karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 400.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerinin tamamını ve yine Şirket ortaklarımızdan ( …) T.C. Kimlik Nolu Sn. Zeynep Didem PETEKKAYA ‘ ya ait Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %1,6 sına karşılık gelen her biri beher 1 TL nominal bedelli 400.000 Adet A Grubu İmtiyazlı hisselerin tamamını virman yolu ile devir aldığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Bu devir işlemleri sonu Şirketimizin yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Devir işlemleri sonrası Sn. Nejat Recai DURSUN un Şirket sermayesindeki payı % 3,2 den % 8 e yükselmiştir”

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu