Gündem

Özcan: Akbelen kıyımı susuz bırakacak

MUĞLA (İGFA) – Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda ağaçların katledilmesine karşı köylülerin, yöre halkının ve desteğe gelen yurttaşların direnişi devam ediyor. Yeniköy-Kemerköy Termik santrallerine kömür temini için başlatılan Akbelen ormanlarının kıyımını, Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan meclis gündemine taşıdı.

Bu kapsamda Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdi.

“Akbelen ormanlarının linyit madenciliği için yok ediliyor olması büyük bir ekolojik kırıma neden olmaktadır”

Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl yayınlanan Dünya Su Raporu’nda, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 26’sının güvenli içme suyuna, yüzde 46’sının ise güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyona erişimi olmadığının vurgulandığını ifade etti. Özcan, “Raporda aynı zamanda önümüzdeki on yılda bütün dünyayı bir su krizinin beklediğine işaret edilmiştir. Muğla Milas’ta yer alan Akbelen ormanlarının linyit madenciliği için yok ediliyor olması büyük bir ekolojik kırıma neden olmaktadır. Bu ekolojik kırımın en büyük zararlarından biri de bölgedeki su kaynaklarını yok edecek olmasıdır. Madencilikte su üretimi engelleneceği için çevrede yeraltı suyunu kullanan yerleşim ve tarım alanları ile zeytinlikler susuz kalacaktır” dedi.

“Yer altı sularının durumu Akbelen-Karacahisar linyit sahalarında işletme öncesi çözüm gerektiren önemli sorundur”

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Nisan 2013 tarihinde, “TKİ-Geli Akbelen-Karacahisar (Milas-Muğla) Linyit Sahaları ve Yakın Dolayındaki Hidrojeolojik Koşulların Mevcut Verilere Dayanılarak Linyit Madenciliği ve Bodrum İçme Suyu Kuyuları Açısından Değerlendirilmesi-Değerlendirme Sonuç Raporu” yayınladığını ifade eden Özcan; “TKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli hazırlanan raporda bölgedeki linyit madenciliğinin yeraltı sularına etkisi irdelenmiştir. Raporda, ‘Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanına içme-kullanma suyu sağlayan kuyuların Karacahisar sahasının kuzey sınırında yer alması nedeniyle bu kuyuların işletme faaliyetlerinden olumsuz yönde etkilenme olasılığı, Akbelen-Karacahisar linyit sahalarında işletme öncesi çözüm gerektiren önemli sorundur’ tespiti yer almasına rağmen ve başka diğer uzmanların bilimsel çalışmalarına rağmen, bölgenin bir maden ocağına dönüştürülmesine Temmuz 2023’ün son günlerinde ağaçların kesilmeye başlaması ile hız verilmiştir” diyerek sözlerini tamamladı.

Özcan’dan Bakan Yumaklı’ya cevaplanması için 6 soru

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı olarak cevaplaması için şu soruları yöneltti;

Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yeraltı sularına etkisini inceleyen güncel bir çalışma yapılmış mıdır? Yukarıda adı geçen ve başka bilimsel raporlarla ortaya konan sorunları çözme kapasitesine sahip, su kaynaklarını korumayı amaçlayan bir çalışma DSİ tarafından yapılmış mıdır? Bölgedeki yeraltı sularına yönelik risklere dair DSİ’nin çalışmaları ne aşamadadır? Karacahisar sahasında gölsel kireçtaşlarından kazı alanına gelebilecek su miktarının hesaplanması ve buna karşı önlem alınabilmesi için akifer karakteristikleri belirlenmiş midir? Bu kapsamda basınçlı su testleri ve pompa denemeleri yapılmış mıdır? Özellikle Çamköy alt havzası, Fay zonu ve Karacahisar sahasında olmak üzere hidrojeolojik gözlemler yapılabilecek kuyular açılmış mıdır? Karacahisar sahasının işletilmeye başlamasıyla bu alt havzanın doğal boşalımını sağlayan Suçıktı kaynaklarının akımlarının 50 l/s oranında azalacağı doğru mudur? Doğru ise bu konuda bir önlem alınmış mıdır? İşletme alanlarından geçen akarsu kollarının işletme alanına getirebileceği akım miktarları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş midir? Bu hususta derivasyon seçenekleri irdelenmiş midir?Bodrum, Güllük ve Havaalanında kullanılmak üzere su sağlanacak yeni alanlar araştırılmış mıdır? Bu kapsamda, Çamköy havzasında, temelde yeralan karstik akiferlerle Neojen çökeller arasında hidrolojik ilişkiye olanak veren ve geçirimli zonlar oluşturan faylar araştırılmış mıdır?

Başa dön tuşu
güvenilir casino siteleri Bahiscom - Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -