Gündem

Piyasadan haberler

ESCOM… USA’da kurulu, enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren PowerDev Inc. unvanlı şirkete, SAFE (Simple Agreement for Future Equity) hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 78.000 ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

KLYSN… Şirketimiz tarafından Mısır bayimiz T&D Design şirketi vasıtasıyla, Mısır’da yerleşik El Sewedy Electric şirketinin 1700 kişilik ofis mobilyaları için 901.981 Euro tutarında sipariş alınmıştır. Teslimatının 8 haftalık üretim süreci sonunda tamamlanması planlanmaktadır

NTHOL… Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından şirketimize bugün yapılan yazılı bildirime göre, Muğla/Milas projesi kapsamında konut alanı olarak belirlenen 25.708,70 m2 6501 numaralı parselin inşaat ruhsatları alınmıştır. Diğer parseller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir

EKGYO… T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (TOKİ) mülkiyetindeki taşınmazların, toplam 3.910.322.975,48-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (TOKİ) ile protokol imzalanmıştır

MTRKS…halka arz izahnamesinde FAVÖK tutarının 30.000.000 TL’den fazla 54.009.000 TL’den az olması durumunda halka arzı gerçekleştiren ortaklarımız halka arz edilen 7.419.980 adet payın % 10’u olan 741.998 adet payın bedelsiz olarak ortaklara verileceğini taahhüt etmişlerdi. 31.12.2021 finansal tablolarımıza göre FAVÖK tutarımız 35.973.000 TL olduğu için işbu açıklamayı izleyen 2 işgünü sonrası bakiyeli yatırımcılarımıza payları oranında 741.998 adet pay dağıtımı taahhüt eden ortaklarımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bu durumda 15.03.2022 tarihi itibariyle bakiyesi olan yatırımcılarımız hak kazanacaktır

KERVN… ile ilgili olarak 31/12/2021 tarihli finansal tablolarına da denetçilerin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle Kotasyon Yönergesi’nin 23/1-g maddesi kapsamında yeniden uyarılmasına karar verilmiştir.

GEDIK… Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş.‘nin gerçekleştirdiği sermaye artırımına iştirak edilmesine ve toplamda sermayesinin %15,81’ine tekabül edecek 11.069 adet payın emisyon primi dahil 811.618,5 TL bedelle edinilmesi ve ödemenin tescilden önce yapılmasına karar verilmiştir

KCHOL…Ford Motor Company ve SK On Co. Ltd. ortaklığı ile Ankara’da planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu imzalanmıştır.

OYAYO…Şirketimizin 11.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.159296 TL dir. 11.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.06 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma” başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

VKGYO… Şirketimizin 11.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,115232 TL’dir. 11.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur

KLSYN… Şirketimiz tarafından Mısır bayimiz T&D Design şirketi aracılığıyla, Mısır’da yerleşik El Sewedy Electric şirketinin 1700 kişilik ofis mobilyaları için 901.981 Euro tutarında sipariş alınmıştır.Sipariş teslimatının 8 haftalık üretim süreci sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu