Gündem

Piyasadan haberler

TCELL… Eurobond Alım İşlemleri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında, 10 Mart 2022 tarihinde, 5.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 93,020 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 4.769.993 ABD Doları’dır.

TTKOM… LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin açıklama 17 Aralık 2021 tarihinde yapılan ilgili açıklamada, LYY Telekomünikasyon A.Ş. ‘nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) satışına ilişkin görüşmelerin, taraflar (TVF ve LYY) arasında başladığı duyurulmuştu. Konuya ilişkin TVF ve LYY hissedarlarından, Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 10 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamalarda; LYY’nin sahibi olduğu Türk Telekom sermayesinin %55’ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF’ye 1.650.000.000 ABD Doları bedel karşılığı satışı için taraflar arasında 10 Mart 2022 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesinin LYY ve TVF arasında imzalandığı duyurulmuştur. Ayrıca Türk Telekom’un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Şirket Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek kar payından satışa konu hisselere ait tutarın da LYY’ye ödenmesi konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Açıklamalarda, hisse devir işlemlerinin gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmede sayılan ön koşulların tamamlanmasını müteakiben gerçekleşeceği belirtilmiştir.

KCHOL… Koç Holding?in konsolide bazda emisyon azaltım hedefinin belirlenmesi Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Koç Holding 2050 karbon nötr hedefi ve bu hedefe ulaşmak üzere ortaya konulan Karbon Dönüşüm Programı’nın bir parçası olarak, Koç Holding’in konsolide bazda emisyon azaltım hedefinin, halihazırda azaltım hedeflerini belirleyen Topluluk şirketlerimizin kamuya açıklanan hedefleri de dikkate alınarak, “Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarının 2017 referans yılına göre 2030 yılında %27, 2040 yılında %49 oranında azaltılması” olarak belirlenmesine ve önümüzdeki dönemde çalışmaların bu hedef doğrultusunda yürütülmesine karar verilmiştir.

ZOREN… Zorlu Enerji Kazakistan Şubesinin Tasfiye Edilmesi Hakkında Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu’nun 10.03.2022 tarihli kararı uyarınca, ihtiyaç olması halinde, Kazakistan faaliyetlerinin Zorlu Enerji üzerinden yürütülmesinin daha verimli olacağı değerlendirildiğinden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Kazakistan Şubesi’nin tasfiye edilmesine karar verilmiş olup tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

ODAS… Özbekistan Doğalgaz Çevirim Santralinin Kademeli Üretime Geçilmesi Hk. 08.11.2021 tarihli açıklamamıza müteakip olarak Özbekiskan Khorzem bölgesindeki Doğalgaz Çevirim Santralimizin 36 MW’lık kısmı bugün itibariyle devreye girmiş ve ticari üretime başlanmıştır. Takip eden dönem içinde de kademe kademe devreye alma çalışmaları devam edecektir.

AEFES… Fitch Ratings Kredi Notu Hk Fitch Ratings (“Fitch”) Anadolu Efes’in BBB- olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirerek notunu BB+ seviyesine çekmiştir. Fitch ayrıca tüm notları negatif izlemeye almıştır. Şirketin faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerdeki zorlu makroekonomik ortam, not revizyonunun ana itici gücü olurken, Şirketin döviz pozisyonu da dahil olmak üzere likiditesi yeterli olarak değerlendirilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu