Gündem

Piyasadan haberler

UNLU… Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin “Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır.” Hükmüne uygun olarak Chubb European Group SE ile, sermayesinin %25’ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 5.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir.

KLN, KLNMA… Sermaye Benzeri Kredi Sağlanması… Bankamız ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu arasında BDDK’nın 04.03.2022 tarihli onayı ile; 1.500.000.000 TL tutarında BDDK’nın “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesi hükümleri uyarınca İlave Ana Sermaye hesaplamasına dahil edilecek nitelikte sermaye benzeri kredi anlaşması imzalanmış olup bugün (09.03.2022) itibariyle işlem tamamlanmıştır.

GESAN… Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., bir enerji üretim firmasının Uşak’ta bulunan Rüzgar Enerjisi Santraline, Hibrit Güneş Enerjisi Santrali yapımı için Donanımlı Beton Köşk ve Trafo siparişi almıştır. Sipariş bedeli 1.230.000,-USD’dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 18.044.100,-TL’dir.)

GESAN… Europower Enerji A.Ş. Sermaye Artışı.. Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.’nin sermayesi, Geçmiş Yıl Karları’ndan karşılanarak 35.000.000,-TL’den 175.000.000,-TL’ye (Yüzyetmişbeşmilyon, Türk Lirası) arttırılmıştır. Sermaye artışı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

EKGYO… İşbirliği Protokolü Hk…İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk mahallesi sınırlarında yer alan toplam 329.321,30 m2 yüz ölçümlü arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalanmıştır.

EKGYO… Kar Dağıtım Politikası Revizesi.. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak oluşturulan Kar Dağıtım Politikasını, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % 30 ‘unun (nakit temettü) dağıtılabileceğinin ekteki şekilde revize edilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir.

ALKIM… Belarus ve Rusya?dan hammadde tedarikinde ortaya çıkan güçlükler hakkında Şirketimizin Dazkırı Acıgöl Sodyum Sülfat Tesislerimize entegre edilen 50.000 Ton/yıl kapasiteli Potasyum Sülfat Tesisi yatırımımızın 2021 yılı Kasım ayında tamamlanarak test ve deneme üretimine başladığı 11 Kasım 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu. SOP üretiminde, ithal potasyum klorür ve kendi ham maddemiz olan kristal sodyum sülfat kullanılmaktadır. Rusya ve Belarus küresel potasyum klorür piyasasının yaklaşık %35’ini temin etmektedir ve bize lojistik olarak en yakın ülkelerdir. İlk parti olarak 6.600 ton potasyum klorürün ithalatı bu nedenle Belarus’tan uygun şartlarda yapılmıştı. İkinci parti olarak Belarus’tan tedarik edilip, Ukrayna’nın Nikolaev Limanı’ndan yüklenecek olan potasyum klorür ithalatımız savaş sebebiyle limanlar aniden kapandığı için mümkün olamamaktadır. Bu sebeple mevcut ham maddemiz tükenince SOP üretimimiz de geçici olarak durmuştur. Satışlarımız stoklarımızdan yapılmaktadır. 2021 yılı sonunda Rusya – Ukrayna arasında ilk gerginlikler başladığında potasyum klorür tedariki için alternatif kaynaklara hızla yönelinmişti. En büyük üreticilerden Alman K+S firması yetkilileriyle toplantılar yapılmış, ayrıca İsrail DSW ve Ürdün Arab Potash Company firmalarıyla görüşmelere de başlanmıştır. Ancak savaşın hızlı bir biçimde başlaması sonucu küresel ölçekte tüm emtialarda (ve de potasyum klorürde) arz – talep dengesi kaymalarına, bunun sonucu olarak hem büyük fiyat dalgalanmalarına hem de tedarik sıkıntılarına yol açmaktadır. Savaşın bitmesi veya ateşkes sağlanması durumunda Belarus’ta hazır vaziyette bekleyen malımızın ithalatı ivedi şekilde yapılacaktır. Savaşın devamı halinde tedarikimiz yukarıda belirtilen alternatif kaynaklardan sağlanacaktır. Şirketimiz bu konuda tüm piyasa hareketlerini dikkatle takip etmektedir.

KONTROLMATİK, ABD’de “Kontrolmatik Technologies Inc.” unvanlı şirketi kurdu.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu