Gündem

Piyasadan haberler

TCELL… Eurobond Alım İşlemleri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında, 7 Mart 2022 tarihinde, 4.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1803215869 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 89,000 ABD Doları fiyattan ve 1.439.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 93,620 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemlerin toplam tutarı 5.035.667 ABD Doları’dır.

EKGYO… Kartal Esentepe 1. Etap Yapı Ruhsatı Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, “İstanbul Kartal Esentepe 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” kapsamında, 12713 Ada 1 Parselde yer alan 90 adet Konut ve 11 adet Ticari Ünite , 12714 Ada 1 Parselde yer alan 466 adet Konut ve 26 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 593 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 04.03.2022 tarihinde alınmıştır.

EKGYO… İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/2 Parsel Sözleşme İmzalanması T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/2 Parsel 1.Etap İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. ile 04.03.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 785.571.000 TL+KDV

GEDIK… İzmit Şube Tescili Hk. Şirketimizin ” İzmit Şubesi ” 07.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup “Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. Dış Kapı No : 123/ 2 İç Kapı No : 9 İzmit / Kocaeli ” adresinde faaliyete geçmiştir.

BTCIM… Atama Hakkında … Şirketimizde Sağlık, Emniyet ve Çevre Müdürlüğü pozisyonu oluşturulmuş olup, bu pozisyona 07 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Mustafa Bayraktar atanmıştır.

ZOREN… Proje Finansman Sözleşmeleri Hakkında Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (“OEDAŞ”) ile European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”), International Finance Corporation (“IFC”), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (“FMO”), Asian Infrastructure Investment Bank (“AIIB”) ve Denizbank AŞ arasında, tamamı TL cinsinden olmak üzere toplamda azami 375.000.000 Amerikan Doları tutarında nakdi kredi için, 7 Mart 2022 tarihinde Proje Finansman Sözleşmeleri imzalanmıştır. Taraflar arasında imzalanmış sözleşmeye konu olan kredi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilân edilen dördüncü tarife uygulama döneminde (2021-2025) OEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacaktır.

ARSAN… Genel Kredi Sözleşmesi Hakkında… Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kullanacağı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

SÖKTAŞ…. Efeler Çiftliği’nin halka arzına ilişkin karar aldı. Şirketin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 97.619.048 TL olan çıkarılmış sermayesinin 17.380.952 TL nakden artışla 115.000.000 TL’ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilecek 17.380.952 TL nominal değerli nama yazılı payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine ve Mevcut ortaklardan Şirketimiz Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 9.409.524 TL nominal değerli ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 7.809.524 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 17.219.048 TL nominal değerli nama yazılı payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine karar verilmiştir.

TCELL… Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Şirketimizin iş modeline uygun ve grubumuzun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek girişimlere yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulması için Şirketimizle Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (Re-Pie) arasında anlaşma sağlanmıştır. “Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” için kurucu Re-Pie tarafından 7 Mart 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır. Bu fon ile farklı sektörlerdeki büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapılarak, söz konusu şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu girişimlerle yaratılacak sinerji sayesinde Şirketimize stratejik ve finansal fayda sağlanması ve uzun vadeli değer yaratılması hedeflenmektedir. Fonun Yatırım Komitesi, 3 üyesi Turkcell temsilcilerinden olmak üzere toplam 6 üyeden oluşacaktır ve komite kararlarında Turkcell temsilcilerinin tümünün olumlu oyu belirleyici olacaktır. Komite üyeliğine Şirketimiz temsilcileri olarak Serkan Öztürk, Mehmet Akif Konar ve Ali Serdar Yağcı seçilmiştir. Fonun kuruluşuna dair görüşmelerin başlanmasına ilişkin bilgi, fon kuruluşunun henüz kesinlik kazanmadığı aşamada yatırımcıların yanıltılmasını önlemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.

INFO, IYF… GRSEL Halka Arz Sonuçları Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 256.114 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 364 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 66 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 256.544 yatırımcı 22.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

VKFYO… Şirketimizin BİAŞ’da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır. Şirketimizin 04.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,11238 TL’dir. 04.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

OYAYO… Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında Şirketimizin 04.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.130164 TL dir. 04.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.05 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma” başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu