Gündem

Piyasadan haberler

AYES… Şirketin, İngiltere kalite standartlarına uygunluğunu gösterir CARES Belgesi ile tescilli Çelik Hasır mamulünün İngiltere’ye ilk ihracat bağlantısı 2.500 Ton olarak yapılmıştır. Bu kapsamda Çelik Hasır ihracat bağlantısının 1.200 Ton ‘un sevkiyatına bugün başladık. Sipariş konusu mamullerin geri kalan kısmının sevkiyatı önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecektir.

BSOKE… Şirketin, SPK mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı Net Dönem Zararı 348.458.900 TL’dir.2020 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerinin 26 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.

BTCIM… Şirketin, SPK mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı Net Dönem Zararı 327.011.521 TL’dir.2020 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerinin 26 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.

CCOLA… 6 Ağustos 2021 tarihinde yapılan duyuruya göre CCİ, LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) özelleştirilmesine yönelik açık satış sürecinin kazananı olarak Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA) ile Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır. Satın alma işlemi bugün itibariyle tüm ilgili hükümet ve mutad onayların alınmasını müteakiben resmen tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde CCI, 252,28 milyon dolar karşılığında UzSAMA’nın CCBU’daki %57,118 hissesinin sahibi oldu. CCBU’nun kalan hisseleri ise dolaylı olarak The Coca-Cola Company’e ait bulunuyor.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 08.10.2021 Cuma günü saat 11:00’da yapılacaktır.

EPLAS, MZHLD… T.C. Karşıyaka asliye ticaret mahkemesi – 2017/730 esas sayılı dava ile ilgili olarak; 29.09.2021 tarihli duruşma “bilirkişi raporunun beklenmesi” gerekçesiyle 01.12.2021 tarihine ertelenmiştir.

GARAN, TGB… JCR Eurasia Rating, 29 Eylül 2021 tarihli raporunda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ‘BBB-‘, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu’nu ‘BBB’ olarak yatırım yapılabilir seviyede teyit etmiş, görünümlerini ise negatif’ten, stabil olarak revize etmiştir. Diğer taraftan, Banka’nın Uzun Vadeli Ulusal Notu yine yatırım yapılabilir seviyede ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)’, görünümü ise ‘stabil’ olarak teyit edilmiştir.

KAPLM… Şirketin dijital baskı faaliyetini daha odaklanmış bir yapı içinde yürütmek, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamak amacıyla; dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan “Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı bir anonim şirkete devrine; -Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine, -Tebliğ’in 17’inci maddesi hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde bölünme yöntemiyle bölünmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Tebliğ’in 17’inci maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, -SPK’nın II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 15/ç maddesi hükmü uyarınca pay sahipleri açısından “Ayrılma Hakkı”nın doğmamasına, -İşbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak, Bölünme Planı, Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşme Taslağı, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni’nin ekte yer aldığı şekilde kabulüne ve bu çerçevede Duyuru Metni’nin onayı için SPK’ya başvurulmasına, -Bölünme Raporu’nun, Bölünme Planı ile son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2021 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KARSN… Şirket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını, söz konusu iptal davasının reddine karar verildiğini, karara karşı gerekli yollara başvurulacağını, ayrıca bu KİK kararı üzerine verilen 9 Şubat 2021 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararına karşı hukuki yollara başvurulduğunu, 9 Şubat 2021 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı üzerine verilen KİK kararına karşı tarafımızca açılan davada kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinin tarafımıza bildirilmiş olduğu Kamuyu Aydınlatma Platformunda detaylı olarak duyurulmuştu. 9 Şubat 2021 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı üzerine verilen KİK kararına karşı tarafımızca açılan ve yürütmeyi durdurma kararı verilen davada, davanın kısmen kabulüne ve KİK kararının ilgili kısmının iptaline karar verilmiştir. Bu kapsamda KİK tarafından, KİK kararının iptal edilen kısmına ilişkin yeniden inceleme yapılması gerekmekte olup, süreç devam etmektedir.

KFEIN… 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda şirketin Siber Güvenlik alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda Siber Güvenlik ürünlerinin bünyemize katılması için ilgili taraflarla görüşmelere başlandığı bilgisi paylaşılmıştı. Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda taraflarca karşılıklı mutabık kalınamaması nedeniyle ilgili ürün satın alım süreci sonlandırılmıştır.

MAREN… Margün Enerji payları 30/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 410.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.

MSGYO… İzmir 6. Tüketici Mahkemesi’nin 2017/468 E.-2019/177 K. sayılı ve 17.10.2019 tarihli kararı , şirket vekili tarafından yapılan tehir’i icra ve duruşmalı inceleme talepli istinaf başvurusu üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiş ; verilen 020/92 E.-2021/1190 K. sayılı ve 22.09.2021 tarihli karar ile Yargıtay temyiz kanun yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu esastan reddedilmiş olup ; süresi içinde Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz başvurusunda bulunulacaktır.

 NIBAS… Yozgat-Dayılı’da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren FSM İnşaat Enerji Çelik Konst. Taah. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.’den 28.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 767.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.

 NTHOL… Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, “Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi” Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır.

PEKGY… Kar Payı İşlemleri Hakkında… Kar payı dağıtılmayacağı açıklandı.

TRILC… Türk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş olarak Türkiye’de üretimi gerçekleştirilecek covid aşılarının MENA OIC ve GCC coğrafyasında soğuk zincir , dağıtım ve tedarik sözleşmesi Alpinvest Trading Firması ile imzalanmıştır.

TUPRS… Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investor Service tarafından Şirketin uzun vadeli kredi notunu “B2”, görünümünü negatif olarak koruyan güncel rapor yayınlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu