Gündem

Piyasadan haberler

AYDEM… Bugün gerçekleştirilen 115 MWe kapasiteli Akköprü HES’in özelleştirilmesi ihalesini en yüksek teklifi vererek Şirket kazanmıştır. Akköprü HES’in portföye katılımıyla, Şirketin kurulu gücü 1.020 MW’tan 1.135 MW’a çıkacak; %11 büyüme sağlanacaktır. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 24/05/2017 tarihli, 2017/27 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Köyceğiz ilçesi, Dalaman Çayı üzerinde yer alan 115 MWe kapasiteli Akköprü Hidroelektrik Santrali’nin 23.09.2021 tarihinde yapılan özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 605.000.000- (Altıyüzbeşmilyon) Türk Lirası ile Şirket vermiştir.

AYES… İzmir Kemalpaşa fabrika çatısı üzerine 1020 kWp (900 kW) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı projesi onay süreci tamamlanmıştır. Proje kapsamında Çelik Konstrüksiyon montaj işlemleri başlamış ve devam etmektedir.

BAGFS… Şirket Paylarının Yakın İzleme Pazarı’ndan Çıkarılmasına İlişkin Başvuru… Borsa İstanbul tarafından, Kotasyon Yönergesinin 35/1-e maddesi kapsamında, 14.06.2021 tarihinde Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alındığı duyurulmuştu. Şirket paylarının, Kotasyon Yönergesinin 36/1 maddesi kapsamında, Yakın İzleme Pazarı’ndan çıkarılması ve ilgili pazara alınması amacıyla 23.09.2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul’a başvuru yapılmıştır.

BJKAS… Sporting CP Kulübü’nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier’in transfer hakları, Kulüp tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. C

ANTE… Şirketin mevcut durum itibariyle bilançosunda 132.3 Milyon Euro döviz riski bulunmaktadır. Şirket ABD ve Türk Merkez Bankalarının faiz karaları öncesi 17.09.2021 tarihindeki 75 Milyon Euro’luk forward işlemi ile pozisyon almış ve bugün mesai bitimi öncesinde bu işlem kapatılmıştır.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Bakırköy Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin (Ofis Karat Bakırköy) kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 22.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.

ESEN, NATEN, MAREN… Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin borsada satış – eşit dağıtım yöntemiyle halka arzı, Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi aracılığıyla, halka arz miktarından daha fazla gelen taleple bugün itibarı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 310.000.000 TL’den 410.000.000 TL’ye çıkartılarak artırılan 100.000.000 TL nominal değerli payları, pay başı 8,30 TL’den halka arz edilmiştir. Toplam halka arz geliri 830.000.000 TL olarak gerçekleşmiş, tahmini halka arz giderleri (-4.853.440 TL) düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 825.146.560 TL olması beklenmektedir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanarak, halka arz gelirinin tamamının Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kasasında kalması sağlanmıştır.

FONET… Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 26.07.2021 tarihinde duyurusu yapılan “36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.896.964,00 TL’dir.

GOZDE… Şirket portföy şirketlerinin yapılandırılması kapsamında; ambalaj sektöründe finansal yapısı güçlü, operasyonel giderlerinde tasarruf sağlayan, sadeleştirilmiş bir iştirak yapısı ile faaliyet gösterilmesi amacıyla, portföy şirketlerden olan “İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.” (“İsmet Ambalaj”) ile bünyesinde yer alan bağlı ortaklıklardan “Dursun Sınai Yatırımları A.Ş” (“Dursun Sınai Yatırımlar”)’ın, tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde İsmet Ambalaj bağlı ortaklıklarından “Polinas Plastik San. A.Ş.” (“Polinas Plastik”)‘e devrolunması suretiyle, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşme işlemleri tescil ve ilan ile birlikte tamamlanmış olup, birleşme nedeniyle İsmet Ambalaj ve “Dursun Sınai Yatırımlar’ın infisahı ve bu nedenle ticaret sicilinden terkinleri sağlanmıştır.

INVEO… %5,50 oranında ortağı olunan Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., halka açılmak amacıyla esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş maksadıyla bugün (23.09.2021 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapmıştır.

ISKPL… Işık 2 Fabrikası zemin katı Mart 2021 döneminden itibaren depo olarak kullanılmaktadır. Işık 2 fabrikasının yapı kullanma izni Gebze Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından fabrika binası olarak 03.09.2021 tarihinde alınmıştır. Işık 2 Fabrikasının şube tescili de Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü 22.09.2021 Tarih ve 35266 Ticaret sicil numarası ile tescil edilmiştir. Ayrıca Aynalı Akrilik yatırımı ile ilgili makine siparişleri verilmiş olup Ekim/2021 sonu itibari ile Türkiye’ de olması planlanmaktadır.

KARSN… Şirket, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği 10, 12 ve 18 metre uzunluğundaki %100 elektrikli otobüs serisini 23 Eylül 2021 tarihinde Bursa Hasanağa Fabrika’da Türk basınına, 24 Eylül 2021 tarihinde ise global olarak gerçekleştireceği online etkinlikte tanıtacaktır.

KARYE… Şirket yenilebilir enerji sektöründe (özellikle güneş enerjisi alanında) büyüme hedefi ve halka arz taahhütlerini yerine getirmek amacıyla; Yönetim kurulunun 27.08.2021 tarih 2021/39 sayılı kararıyla açıklanan şirketlerin ön alım ve değerleme süreçleri tamamlanmıştır. Şirket 23.09.2021 tarihli 2021/42 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Bahsi geçen 6 adet şirketin sermayesini temsil eden paylarının tamamının 4.610.726 USD bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda bağlayıcı pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Satın alınan şirketlere ait güneş enerjisi santralleri toplamda 9,5 DC/MWp kurulu güce sahip olup, bu santraller Ankara ve Antalya illerinde bulunmaktadır. Kartal Enerji bu satın alma ile, toplam kurulu gücünü %23 arttırarak 51,1 MWp’e ulaşmıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD… Satış prosedürüne göre Ekim-Aralık 2021 döneminde fiyat listeleri üzerinden belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır. Kütük 199.000 Ton 59.700 Ton 139.300 Ton Nerv. İnşaat demiri 111.000 Ton 33.300 Ton 77.700 Ton Kangal-çubuk 139.000 Ton 41.700 Ton 97.300 Ton Profil 98.000 Ton 29.400 Ton 68.600 Ton Talep sahibi hissedar müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar şirketin Satış Müdürlüğü’ ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

MAALT… Divan Talya Otelinin Yeniden Yapım Süreci… Şirketin Divan Talya Oteli’nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak, inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm izin ve ruhsatların temini için yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. 16.07.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılmış olan başvuruya ilişkin süreç ise halen devam etmektedir. İnşaat çalışmalarına ÇED raporuna ilişkin sürecin tamamlanması ve inşaat yasağı döneminin sona ermesini takiben başlanabilecektir.

ODAS… Grubun mevcut durum itibariyle bilançosunda 132.3 Milyon Euro döviz riski bulunmaktadır. Grup ABD ve Türk Merkez Bankalarının faiz karaları öncesi 17.09.2021 tarihindeki 75 Milyon Euro’luk forward işlemi ile pozisyon almış ve bugün mesai bitimi öncesinde bu işlem kapatılmıştır.

 RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında 23.09.2021 tarihinde firmaya 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. Bu sözleşme çerçevesinde devam eden önceki tüm siparişlerin teslimatı tamamlanmıştır.

TBORG… Şirket ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2021 – 31.08.2023 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre, toplu iş sözleşmesinin birinci yılında kapsam içi personelin aylık ücretlerine seyyanen brüt 1650 TL artış yapılmasına, ikinci yılında ise TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi oranı + %3 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.

TRILC… TRAMTURK 100 mg/2 ml im/iv/sc Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul adlı ürün ruhsat onayı almıştır. Tramadol hidroklorür etkin maddesini içeren “orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde” kullanılmaktadır. İhale ürünüdür.

 ULUUN… Şirketin 50. Yıl üretim tesisi çatılarına resmi prosedürleri halen devam eden 193,11 kWp (180 kWe) kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmuştur. Yatırımın toplam bedeli 115.000 USD tutarındadır.

YKB, YKBNK… Banka Yönetim Kurulu’nun 23.09.2021 tarihli kararı ile; Yapı Kredi’nin dijital kanallar üzerinden oluşturacağı yeni iş alanlarını yürütmek üzere Bankanın %100 oranında sahibi olacağı 100 milyon TL tutarına kadar sermaye ile anonim şirket statüsünde yeni bir şirket kurulmasına, kuruluş sermayesinin tamamının Banka tarafından karşılanmasına, şirket kuruluşuna ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. SPK Bülteni -Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Aksa Enerji Üretim A.Ş… Mevcut Sermaye: 613.169.118 TL Yeni Sermaye: 1.226.338.236 TL İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı: 613.169.118 TL Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş… Mevcut Sermaye: 133.404.250 TL Yeni Sermaye: 157.417.015 TL İç kaynaklardan: 14.707.672,51 TL ve Kar payından: 9.305.092,49 TL Bedelsiz Sermaye Artırımı

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu