Gündem

Piyasadan haberler

ALMAD… Şirketin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahası bölgesinde bulunan 3 adet parselin mülk sahiplerinden toplam 990.000 TL bedelle satın alınmasına, – Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 41 Parselde kayıtlı toplam 11.500 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 500.000 TL bedelle, – Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 37 Parselde kayıtlı toplam 5.400 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 240.000 TL bedelle, – Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 36 Parselde kayıtlı toplam 5.600 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın toplam 250.000 TL bedelle satın alınmasına, -Şirketin satın almış olduğu taşınmazların, SPK’nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

CEMTS… 25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile yararlanılacak destek unsurları aynı kalmak üzere, değişen ekonomik koşullar ile toplam sabit yatırım tutarı 78,5 Milyon TL olarak revize edilen teşvik belgesinin süresi 21.09.2021 tarihinde dolacak olmasından dolayı, 9 Kasım 2018 tarih 30590 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 12 gereği teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar uzatılmış sayıldığından ve 29 Haziran 2021 tarih 31526 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 14’e göre, 2 yıl uzatım imkanı tanındığından Yatırım Teşvik Belgemizin süresinin 21.03.2025 tarihine kadar uzatılması için Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımla ilgili 30.03.2021 tarihli açıklamada ”MAN firması yeni üretim hattının deneme üretimlerine başlandığı” bildirilmişti. Deneme üretimleri tamamlanan yeni MAN üretim hattı devreye alınmıştır.

GESAN… Şirket, 14.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden, Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 3322 ada 2 nolu parsel üzerinde yer alan 9.993 m2 arsa üzerine kurulmuş ve 6.000 m2 kapalı alana sahip, fabrika binası ve arsasını satın almıştır. İlgili alım yeni yatırım ve kapasite artışları için kullanılacak olup, hali hazırdaki üretim tesislere komşu parseldedir. Alım bedeli, harç ve vergiler hariç 14.000.0000,-TL’dir.

HEKTS… Şirketin 21.09.2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Şirket büyüme stratejileri doğrultusunda, Balıkesir ili Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40.336 m2 alan içinde, yıllık kapasitesi ilk etapta 50.000 ton olan “Pet Mama” üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalara başlanmış olup makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için gerekli anlaşmalar tamamlanmıştır. Yatırımın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanması planlanmıştır. Bununla birlikte, halihazırda ciromuzdaki payının her geçen gün artmaya devam ettiği “Hayvan Sağlığı” iş kolu ile “Pet Mama” ve ürünlerinin birlikte yönetiminin yaratacağı sinerjinin şirket karlılığına olumlu katkı yapacağını görmekteyiz. Hızla büyüyen pet pazarının hacmi ve karlılığı ile ilk tam yıl için 300 milyon TL ciro gerçekleştirme planı göz önüne alındığında, söz konusu yatırımın geri dönüşünün (RoI) oldukça hızlı bir ivme ile olması beklenmektedir. Gelecekte yeni hat yatırımları ile “Pet Mama” üretiminin büyümesi ve genişlemesi için gerekli arazi imkanları mevcut olup, 2020 araştırmalarına göre global olarak 90 milyar USD, Türkiye’de ise 400 milyon USD büyüklüğündeki hızla büyüyen pet pazarında Hektaş olarak yerimizi güçlü bir şekilde konumlandırma hedeflenmektedir.

ITTFH… Bağlı Ortaklık Selet A.Ş.’ nin, üretim faaliyetlerine son verilmiş olan yumurta ve yem üretim tesislerinde bulunan canlı hayvan, hammadde ve sarf malzemeleri, yumurta ve yem üretim tesislerini kiralayan Tekkeli Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ ne rayiç bedelleri üzerinden KDV dahil 11.774.029,56-TL bedelle satılmıştır. Satış bedelinin 644.880,13-TL’lik kısmı Selet’in Tekkeli’ye olan cari hesap borcuna mahsup edilmiş; bakiye kalan 11.129.149,43-TL 21.09.2021 (Bugün) tarihinde Selet A.Ş. tarafından tahsil edilmiştir.

KERVN… Yönetim Kurulu’nun 01.09.2021 tarihli kararı ile; Şirkete ait Zeynep T. isimli 1997 model 4 kabinli Azimut Jumbo yüz Tekne’nin mevcut hali ile 3’er aylık eşit ödemelerle KDV Dahil YILLIK Toplam 1.200.000 TL ile BSJ Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kiraya verilmesine karar verilmiştir.

KGYO… Yönetim Kurulu’nun 20.09.2021 tarihli 2021/35 sayılı kararı ile; Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 17.09.2021 tarih ve 2021/KORAYGYO/002 değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 9.385.000 TL, mülk sahibi ana ortak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ve mevcut durumda KDV Dahil 63.000 TL kira geliri olan İstanbul’un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde yer alan Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no’lu parselde yer alan “Üç Blok Doksanbir Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı” niteliğindeki ana taşınmazda (“Yapı Kredi Plaza Sitesi”) konumlu B Blok 25 no’lu bağımsız bölüm KDV hariç 9.300.000 TL bedel karşılığında satın alınmıştır. KIMMR… Kim Market-Ersan Alışveriş payları 22/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 240.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.

OSTIM… %50 oranında ortaklık olan Meksis Mekanik Sistemler İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Meksis A.Ş.) 08.09.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul toplantı tutanağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 21.09.2021 tarih ve 10413 sayılı nüshasında (bugün) ilan edilmiştir. Yapılan değişiklik sonucunda Şirket, Meksis A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’nda çoğunluk olarak temsil edilecektir. İlgili değişiklikle birlikte, Meksis A.Ş. üzerinde kontrol gücü tesis edilmiştir. Kontrol gücünün sağlanması tarihinden itibaren TFRS 10 Tam Konsolidasyon hükümlerine göre Şirketin finansal tablolarında raporlanacağı öngörülmektedir.

OZRDN… Şirket yönetim kurulu toplantısında ; Şirketin Huzur Mh., Ayazağa Cendere Cd. N8, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan üretime ilişkin bütün hatların Şirketin Çerkeşli OSB Mah. İMES-9 Cadde N16 Dilovası, Kocaeli adresinde bulunan fabrikasına nakledilmesine, karar verilmiştir.

SISE… 21 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı güncelleme raporlarıyla, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investor Service (Moody’s), Şirketin uzun vadeli kredi notunu “B2” ve görünümünü negatif olarak korumuştur.

TDGYO… 16.09.2021 tarihinde gönderilen arsa satış bildirimi madi duran varlık satımı şablonu kullanılarak tekrar gönderilmektedir. Şirket portföyünde bulunan Bursa’nın Nilüfer İlçesi İrfaniye mahallesi H21C02D4C pafta 122 ada numaralı 1 nolu parselde yer alan Nilüfer İrfaniye arsasının satışı KDV(%18) dahil toplam 47.790.000 TL bedelle bugün (16.09.2021) gerçekleştirilmiştir. Bu satış işlemine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu’muzun 13.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararına istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı henüz görüşme aşamasında olmasından dolayı şirketin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcıları yanıltma riskinin önlenmesi için verilmiştir. Söz konusu satış işlemine ilişkin görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve satış işleminin gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için bu açıklama yapılmıştır.

TRILC… Turkfleks marka serumların yurtiçi özel hastane pazarında satış ve dağıtımını yapmak üzere Zirve Pharma Ecza Deposu ile tek yetkili satıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. Yıllık 30.000.000 adet alım garantisi içeren sözleşmede ortalama birim fiyatı 4,5 TL olarak belirlenmiştir. İlk sipariş onayı 3.000.000 adet için gerçekleşmiştir. Finansallara 120.000.000 TL etkisi olması planlanmaktadır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu