Gündem

Piyasadan haberler

ADESE, ITTFH… Şirketin bağlı ortaklıkları Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitimcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’nin devralınması suretiyle Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 11.08.2021 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.

 BAGFS… 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında alınması gereken çevre izni için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu, Bakanlık tarafından bugün, 11.08.2021 tarihinde, uygun bulunarak kabul edilmiş olup ekte paylaşılmaktadır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin rutin bir uygulaması olarak Çevre İzin Belgesi için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi alınması mecburiyeti olup bu kapsamda Şirkete belge verilmiştir. Geçici Faaliyet Belgesi işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni öncesi verilen belgeyi ifade etmektedir. Alınan Geçici Faaliyet Belgesi fosforik asit tesisi haricindeki tüm tesisleri kapsamakta olup üretim ve satış faaliyetleri bugüne kadar olduğu gibi devam edecektir. Fosforik asit tesisi ile ilgili iyileştirme ve bakım çalışmaları devam etmekte olup Bakanlık ile gerekli izin süreci takip edilmektedir.

DGKLB… Ülkenin mobilya ihracatının geliştirilmesi amacıyla, Türk mobilya sektörünün belli başlı mobilya firmalarından olan 8 firma bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması konusunda protokol imzalamıştır. Şirket merkezi İstanbul olarak belirlenen FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi’nin sermayesi 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu’nun 11.08.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi’nin sermayesinin %12,5 (1.250.000 TL) oranında iştirak edilmesine ve şirketi temsilen Sayın Davut Doğan’ın şirket temsilcisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

 DURDO… Şirket, 11.08.2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ‘nin %100 sermayedar olacağı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile, her bir payın nominal değeri 1,00 TL olmak üzere toplam sermayesi 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTL) olan bir anonim şirket kurulmasına ve şirket kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Kurulacak olan şirketin faaliyet konusu ise, sürdürülebilir esnek ambalaj üretiminde kullanılmak üzere oksijen, nem ve yağ gibi bariyer özelliklerine sahip teknik kağıtları satmak olacaktır. Pazardaki gelişmelere bağlı olarak, ilerleyen zamanlarda bazı ürünlerin üretimini kendi bünyesinde yapabilir.

EPLAS… Şirket, 26.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden; yukarıda bilgileri yer alan İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 20795 parsel no’lu arsa üzerinde inşa edilmiş binanın A Blok’unun tamamını kapsayan A Blok 1,2,3,4,5 no’lu “İmalathane” vasfında taşınmazları satın almıştır.

FROTO… 22 Şubat 2021 tarihli özel durum açıklamasına konu suistimal ile ilgili olarak, 6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanan 30 Haziran 2021 tarihli finansal raporlarda da açıklandığı üzere Şirket iç denetim birimi ile birlikte bu konuda uzman bağımsız bir kurumdan alınan suistimal denetim hizmetine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bağımsız kurumdan alınan raporda (i) 30 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanan 31 Mart 2021 tarihli finansal raporlarda belirtilen tutarın ötesinde bir alacak riskinin bulunmadığı ve (ii) bağımsız denetim faaliyeti sonucunda elde edilen bulguların iç denetim çalışmasında elde edilen bulgular ile uyumlu olduğu teyit edilmiştir. Bu doğrultuda Şirketçe, suistimal sürecine dahil olan bayiler ile olan iş ilişkilerinin; bu bayilerin borcu kabul etme, ödeme ve Şirketle hukuki işbirliği yapma durumları da dikkate alınarak, belirli bir plan dahilinde sona erdirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu bayilere yapılan satışların 2020 yılında şirketin toplam cirosu içindeki payı yaklaşık %3 olup, bu bayilerle aynı bölgelerde faaliyet gösteren mevcut diğer bayiler ve bu süreçte bünyemize katılacak yeni bayilikler vasıtasıyla Şirket faaliyetleri ve müşteri hizmetleri herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam edecektir. 6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanan finansal tablolarda 323 Milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Söz konusu alacağın yaklaşık 225 Milyon TL’sini bu borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar teşkil etmekte olup, bu bayiler aleyhine alacak davası açılmasına karar verilmiştir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan diğer bayilerin Şirkete olan borçlarını ödeme yaklaşımlarına göre ilave alacak davaları açılabilecektir.

GENIL… Şirketin Türkiye’de münhasır distribütörlük haklarına ve ruhsatlarına sahip olduğu orijinal, diyabetik ayak ülseri tedavisinde kullanılan “REGEN-D 150MCG Jel” adlı ilaç ve orijinal, renal kanserlerin tedavisinde kullanılan “CABOMETYX 20MG Film Kaplı Tablet”, “CABOMETYX 40MG Film Kaplı Tablet” ve “CABOMETYX 60MG Film Kaplı Tablet” adlı ilaçlar, 11.08.2021 tarihli ve 31565 sayılı Resmî Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 14. Maddesinin a) bendi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne (SUT EK-4/A) alınmıştır.

GSRAY… 14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson’un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

ISBIR… Ülkenin mobilya ihracatının geliştirilmesi amacıyla, Türk mobilya sektörünün belli başlı mobilya firmalarından olan 8 firma bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması konusunda protokol imzalamıştır. Şirket merkezi İstanbul olarak belirlenen FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi’nin sermayesi 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bağlı Ortaklık İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi’nin sermayesine %12,5 (1.250.000 TL) oranında iştirak edilmesine karar vermiştir.

 IZMDC… 05.08.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile çelikhane yatırımına ilişkin ön sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını, 2 ay içinde başlayacak olan yatırımın 100 milyon USD tutarında gerçekleşmesi ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlanmakta olduğunu belirtilmişti. Yatırıma ilişkin ana ekipman tedariki konusunda önceki açıklamada belirttildiği iki anlaşmaya ilaveten son olarak; Elektrik Ark Ocağı kurulumu için BADISCHE STAHL ENGINEERING GMBH firması ile 10 milyon 300 bin EUR bedel ile anlaşma sağlanmıştır.

KRVGD… 04 Mart 2021 tarihinde yayınlanan KAP bildiriminde dünyanın önde gelen perakende firmalarından Walmart’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağazalarına Bebeto marka ürün sevkiyatının başladığı bildirilmişti. Bu ay itibari ile de Walmart’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağazalarına özel markalı (Private Label) ürün sevkiyatına başlanmıştır.

KZBGY… Kızılbük GYO payları, 12/08/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 240.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %6 olarak dikkate alınacaktır.

MEGAP… Şirketin Adıyaman Besni fabrika yerleşkesinde yapılacak örme kumaş boyama tesisi için 05.08.2021 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılmış olunan yatırım teşvik belgesi başvurusu kabul edilmiştir. Belge kapsamında firmaya 6. Bölge destek unsurları uygulanarak Faiz Desteği, 12 Yıl boyunca SGK Prim Desteği, Kurumlar Vergisi İndirimi, yatırım kalemlerinde KDV muafiyeti ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır.

SNKRN… 20.01.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuş olunan şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Barme Grup Proje İnş. Müh. Müş. San. Tic. A.Ş. arasında, Yangın İhbar Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemlerinin, Kapalı devre TV ve Kayıt Sistemlerinin, Data Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair 20.01.2021 tarihinde imzalanan 1.980.150+KDV TL bedelli ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilmiş ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır.

SNKRN… Şirket Banka Kredi Borçlarına istinaden Garanti Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş arasında şu detayı verilen Protokoller akdedilmiştir. Şirket ile Garanti Bankası A.Ş arasında yapılan Protokole istinaden toplam 994.000 TL tutarındaki kredi borcu 20.09.2021 – 20.06.2021 tarihleri arasında 10 eşit taksitle ödenecek şekilde, Şirket ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 785.181,93- tutarındaki kredi borcu 10.10.2021 – 10.10.2023 tarihleri arasında 25 eşit taksitle ödenecek şekilde yapılandırılmıştır.

TRILC… Japonya’da yerleşik KM Biologics Co.,AŞI üreticisi .ve Turk İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında yine Japonya merkezli Sumitomo Corporation koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ; T.C Sağlık Bakanlığı Aşı Bağışıklama Programı Kapsamında yer alan dondurularak Kurutulmuş İnaktive Doku Kültürü Hepatit A Aşısının yerli üretimi için antijenden başlayarak bitmiş ürüne kadar tüm aşamalarının Türkiye’de gerçekleştirileceği Hepatit A Aşısı teknoloji transferinin ilk aşaması olan MOU ( memorandum anlaşması ) başarı ile imza altına alınmıştır.

TURSG… Türkiye Sigorta Birliği tarafından %100 hissesine sahip olunan OSEM Sertifikasyon Anonim Şirketi’nin hisselerinin Şirket tarafından satın alınma görüşmelerine başlanması için Yönetim Kurulu tarafından 11 Ağustos 2021 tarihinde karar alınmış olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu