Gündem

Piyasadan haberler

CIMSA… 22.06.2021 tarihli KAP açıklamasında; Şirket bağlı ortaklıklarından Cimsa Cement Sales North Gmbh’ın %100 payının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.455.730 USD bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının KAP’ta ayrıca açıklanacağı duyurulmuştu. Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 5.640.830 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir. 22.06.2021 tarihli KAP açıklamasında; Şirket bağlı ortaklıklarından Cimsa Cementos Espana S.A.U.’nun %100 payının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 23.074.945 USD bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının KAP’ta ayrıca açıklanacağı duyurulmuştu. Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 23.624.774 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir. 22.06.2021 tarihli KAP açıklamasında; Şirket bağlı ortaklıklarından Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation’un %100 payının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.205.543 USD bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının KAP’ta ayrıca açıklanacağı duyurulmuştu. Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 4.583.140 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir. 22.06.2021 tarihli KAP açıklamasında; Şirket bağlı ortaklıklarından Cimsa Adriatico S.R.L”nin şirketin sahip olduğu %70 payının tamamının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 4.867.946 USD bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının KAP’ta ayrıca açıklanacağı duyurulmuştu. Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 4.588.922 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir.

ETILR… Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde; -Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firma adına tescilinin yapılması için yönetim kurulu üyesi Seyhan Eripek’e vekalet verilmesine, -Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının vergiler hariç 4.000.000 TL bedel ile firma adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına, -Aynı adreste firmanın yönetim merkezinin oluşturularak, Etiler Marmaris markası adı altında mesleki eğitim ve personel yetiştirmek için merkez operasyon şubesinin açılmasına, -Yine aynı adreste firmanın şubeleri ve franchise şubelerine ürün satışları için üretim ve imalat tesisinin kurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

GSRAY… 14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson’un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

KZBGY… Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket) 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 12’nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 12/08/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 15,80 TL/pay baz fiyat, “KZBGY. E ” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.

EREGL… Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde bulunan Corus International Trading Ltd. Şirketi – yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd.- ile Şirket arasında 2008 yılında bir sözleşme akdedilmiştir. Şirket bu sözleşmeden doğan tüm edimlerini 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında ifa etmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi, Şirketten temin ettiği ürünleri üçüncü kişilere satmış; ancak daha sonra, bunlar tarafından kendisine bir takım tazminat talepleri yöneltildiğini, bu taleplerin bir kısmının Erdemir tarafından karşılanması gerektiğini ileri sürmüştür. Taraflar, konu hakkında, tam bir mutabakata varamamış ve müteakiben Corus International Trading Ltd. Şirketi ABD’nin Illinois Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde Şirkete karşı ferileriyle birlikte 4.800.000,00 USD tutarlı bir tazminat davası açmıştır. Bu davaya ilişkin KAP açıklaması Şirketçe 17.08.2010 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu davanın, mahkemesince yetki yönünden reddedilmesinin ardından; bu kez Tata Steel International (North America) Ltd. Şirketi tarafından Texas Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde yeniden dava açılmıştır. Bu duruma ilişkin KAP açıklaması Şirketimiz’ce 24.08.2011 tarihinde; ilgili davanın mahkemesince yine yetki yönünden reddedilmiş olduğu ise; 16.07.2012 tarihinde KAP açıklamaları ile kamuoyuna bildirilmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. tarafından yine aynı iddialar ve taleplerle Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Şirkete karşı ferileriyle birlikte 8.668.800 TL (4.800.000,00 USD) tutarlı bir tazminat davası açılmış olduğu bilgisi 31.10.2012 tarihinde Şirkete yapılan tebligat ile öğrenilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda, Mahkeme yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar vererek, dosyayı Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göndermiştir. Devam etmekte olan davanın 28 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmasında, Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şirket aleyhine davanın kısmen kabulüne karar vermiş olup; Şirket tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin kararı ile Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı ortadan kaldırılmış olup dosya, kararın gerekçeli olarak yazıldıktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi’ne yeniden gönderilmek üzere Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

 KONTR… “28.07.2021 tarihli duyuruda Şirket,ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(EÜAŞ) tarafından 28.07.2021 tarihinde düzenlenen, 2020/384361 İKN’lı “Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi” İhalesine katılmış olup vergiler hariç 564.500 Euro tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir” şeklinde ilan edilmişti. İhaleyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı bu gün itibariyle şirkete ulaşmış olup bu süreçle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır, bilgisi yer almaktaydı.” Söz konusu, 2020/384361 İKN’lı “Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi” İhalesine ait sözleşme vergiler hariç 564.500 Euro bedelle 10/08/2021 tarihinde imzalanmıştır.

PAGYO… Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. ÖNEMLİ : KAR PAYI DAĞITMI TAKSİT SAYISI VE TUTARLARI TEMSİLEN GİRİLMİŞ OLUP TARİH TAKSİT SAYISI VE TARİHİ DEĞİŞİKLİK ARZEDECEKTİR. İlgili hususlar Yönetim Kurulu kararları sonrası belirginleştikçe güncellenecektir. Birinci taksit 0,09 TL olmak üzere 7.830.000 TL dağıtılacaktır. İkinci taksit 0,06 TL olmak üzere 5.220.000 TL dağıtılacaktır.

QUAGR… Şirketin halka arz izahnamesinde belirtildiği gibi, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranın optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020’de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılının sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasitesi olan toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmış olup, 2 hattın Eylül 2021’de, son hattın ise Ocak 2022’de devreye alınması öngörülmektedir. Yatırımların planlandığı gibi tamamlanması ile birlikte üretim kapasitesi 3 katına çıkacaktır. İhtiyaç duyulan stok sahalarının hazırlanması amacıyla 11.656.000 TL karşılığında üretim tesislerimize yakın konumda olan toplam 64.236,56 m² büyüklüğünde iki bitişik arsa alımı 10.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

SAMAT… Şirket Yönetim Kurulu 14.04.2021 tarihli toplantısında alınan karar şu şekildedir: Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TRFS’ ye uygun olarak hazırlanan ve BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 4.895.942,-TL dönem karı oluştuğundan, Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde oluşan kar geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden kar payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketin 2020 yılı olağan genel kurulunda görüşülmesine karar verilmiştir.

 TSPOR… Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında, Türk kulübü olmaması şartıyla, Futbolcunun, 20.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10’u ödenecektir.

UNLU… Şirketin 10.08.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, 13.07.2021 tarihli 2021/34 sayılı Yönetim Kurulu önerisi dikkate alınarak, 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. YKB, YKBNK… Banka Yönetim Kurulu’nun 10 Ağustos 2021 tarihli kararı ile; – Banka Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi’nin yeniden yapılandırılarak 2 ayrı fonksiyon olarak yönetilmesine, – “Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı”nın kurulmasına ve bu göreve, Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Cahit Erdoğan’ın atanmasına, – “Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı”nın kurulması ve bu göreve Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı Muharrem Kaan Şakul’un atanmasına, – Banka Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi’nin yeniden yapılandırılarak 2 ayrı fonksiyon olarak yönetilmesine, – Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı”nın kurulması ve bu göreve İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü Uğur Gökhan Özdinç’in atanmasına, – Bankacılık Operasyonları Yönetim Başkanlığı’nın kurulmasına, – Tahsilat ve Tasfiye Yönetiminden sorumlu Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı Mehmet Erkan Akbulut’un “Krediler Genel Müdür Yardımcısı” olarak atanmasına, – Genel Müdür Yardımcılığı görevine yapılan atamalar için BDDK’ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde ilgili görevlere atamaların yapılmasına karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu